Van de Kar Elektrotechniek bv

Turn-key projecten

Hieronder ziet u een schematische weergave van onze projectfasering. Bij het vervaardigen van complete installaties doorlopen wij het gehele traject. Indien het een deelopdracht betreft uiteraard alleen de van toepassing zijnde fasen.

 1. Aanvraag opdrachtgever

Een opdrachtgever, vaak een machinebouwer, komt bij ons terecht met een probleemstelling. We bekijken kort deze probleemstelling aan en vragen ons af: Kan Van de Kar Elektrotechniek hiervoor een passende automatiseringsoplossing realiseren? 

 1. Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek doorlopen we samen door de probleemstelling heen. Hierbij worden de eisen en wensen besproken. De projectspecificaties komen hierbij boven tafel en ook planning, normen en financiële afspraken worden hierbij vastgelegd. 

 1. Calculatie en offerte

Aan de hand van de verkregen specificaties wordt een calculatie gemaakt. De offerte wordt daarna volledig doorgenomen met de opdrachtgever en samen komen we tot een overeenkomst. 

 1. Opdrachtbevestiging

Zodra er een akkoord wordt gegeven op de offerte, gaan we over op de verwerking van de opdracht. Hierbij wordt een projectteam opgesteld bestaande uit de verschillende disciplines binnen ons bedrijf.

 1. Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt een Functional Design Specification (FDS) geschreven, dit is een document waarin de gehele scope van het project wordt vastgelegd. Ook wordt de veiligheidsfunctionaliteit uitgewerkt met behulp van een Safety Requirements Specification (SRS) en een safetymatrix. 

 1. Hardware engineering

Als de functionele werking van de machine geheel duidelijk is, gaan onze hardware engineers aan de slag met Eplan en werken een paneel geheel uit. Componentkeuzes, verbindingen en mechanische bewerkingen worden hierin geheel uitgewerkt. In deze fase worden ook de warmte- en vermogensberekeningen uitgevoerd. Veiligheidsberekening? 

 1. Software engineering

Het functionele ontwerp wordt door onze software engineers uitgewerkt tot een PLC-programma. Hierin wordt alles ontwikkeld wat te maken heeft met de functionaliteit van de componenten en de machine, zo ook de gehele visualisatie die hierbij hoort. Bijbehorende testrapportages worden hierin ook meegenomen. 

 1. Paneelbouw

Het uitgewerkte tekeningenpakket wordt in onze eigen werkplaats geheel gerealiseerd tot een besturingskast. De paneelbouwers werken hierin nauw samen met onze hardware engineers. Zodra een paneel is afgerond, wordt deze doorgemeten en afgerond met een Factory Acceptance Test (FAT). 

 1. Montage

Op locatie worden alle veldcomponenten geïnstalleerd en aangesloten op onze besturingskast. Hierbij komen zaken als kabeltrajecten en de afstelling van componenten aan bod. Aansluitend wordt er een I/O-test uitgevoerd. 

 1. In bedrijf stellen

De eerste (deel)processen worden in gang gezet tijdens het in bedrijf stellen. Dit wordt steeds verder functioneel uitgebreid tot er een volledig functionele installatie wordt opgeleverd. Na uitvoerig testen wordt er een aanloop naar productie gerealiseerd. 

 1. Opleiding

De overdracht naar de eindgebruiker van de installatie vindt plaats middels een operator instructie of een interne opleiding aan de werknemers. Hierbij maakt de eindgebruiker kennis met de eigenschappen, functionaliteit en prestaties van de installatie. 

 1. Oplevering

Aan het einde van het traject worden de projectspecificaties gevalideerd. Middels een Site Acceptance Test (SAT) wordt de machine volledig opgeleverd. Hierbij ontvangt de eindgebruiker een Technisch Constructie Dossier (TCD) waarin alle documentatie van de installatie verzameld is. 

 1. Nazorg/service

Ook na de oplevering staan we graag klaar voor onze opdrachtgever. Zijn er storingen of onderhoudsmomenten, of is er een uitbreiding gewenst? Wij staan graag klaar om wederom met u rond te tafel te zitten.