Van de Kar Elektrotechniek bv

Software engineering

Software engineering

Onze software engineers ontwikkelen software voor alle eigen ontworpen machinebesturingen. Deze software zorgt ervoor dat operators in fabrieken de machine kunnen instellen, starten, stoppen en foutmeldingen en/of alarmen, die in beeld komen, kunnen herkennen. Een software engineer zorgt voor de koppeling tussen mens en machine. Daarnaast programmeren zij ‘het brein’ van de machine. Dit betekent dat iedere handeling die een machine doet, geprogrammeerd staat in die software. Hier valt ook een uitgebreide risico-inventarisatie onder, zodat een machine weet wanneer het moet stoppen tijdens bijvoorbeeld gevaarlijke situaties. Het hele handelen van de machine wordt compleet uitgedacht en geprogrammeerd. Gedurende het gehele proces is het mogelijk om machinedata te loggen en uit te lezen. Deze data kan worden gebruikt voor analyses en procesoptimalisatie.